Tatjana Baļčūne
Muitošanas speciāliste

Telefons: +371 67068725
GSM: +371 26559713
Fakss: +371 67207961

E-pasts: tatjana.balcune@airkargo.lv

Tatjana Baļčūne par muitošanas speciālisti uzņēmumā strādā kopš 2000. gada 1. februāra. Tatjana konsultē klientus kravu atmuitošanas jautājumos kas saistīti ar importa, tranzīta un eksporta muitas procedūrām. Sagatavo muitas kravu deklarācijas, noformē galvojumu, sniedz muitas brokera pakalpojumus, atmuito kravas, aizstāv klientu intereses muitā un sniedz maksimālu palīdzību kravu atmuitošanā. Laipna, atsaucīga un izpalīdzīga. Darbu veic ar prieku, lielu atbildības sajūtu un interesi kā arī pašaizliedzīgu atdevi. Mērķtiecīga, visu iesākto paveic līdz galam. Nopietna, akurāta, atsaucīga.

Māksliniece dvēselē. Brīvajos brīžos patīk nodarboties un pilnveidot sevi floristikas darbos, intrejera dizainā. Patīk ceļot, lasīt, slidot un sagādāt pārsteiguma brīžus sev tuvajiem cilvēkiem.

 

Informācija.

Dalība projektā

Investīcijas Gaisa Balonu tūrisma pamatlīdzekļos.Projekta Nr. 177-02-A-00643-000023 https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv...

...

Dalība projektā

Airkargo IPATA biedrs

Airkargo balona komandai 3. vieta

Intervija ar Induli Blūmu